Вериги търговски обекти

Веригите търговски обекти, независимо от бранша, са жив организъм, нуждаещ се от високо ниво на организираност и анализ на данните, за повишаване ефикасността на вътрешнофирмените бизнес процеси.

Екипът ви се нуждае от бърз достъп до работна информация, актуализиране на предлаганите артикули в реално време за всички обекти, управление на текущи и планиране на бъдещи промоции. Необходими са ви данни от всеки един търговски обект - без да сте зависими с какво устройство разполагате в момента, barsy е уеб базирана и можете да извлечете сигурно и бързо коректна информация – паричен поток, складови наличности, готова продукция, управление на търговски документи, богат набор от справки.

Barsy е гаранция за максимална ефективност при управление на вериги търговски обекти.

Вериги търговски обекти

Barsy ще се променя винаги когато е необходимо, за да се съобразим с настъпващите промени не само в нормативната уредба на страната, но и на средата, в която вашият бизнес функционира

Защо да използвате barsy

  • Централизирано управление на всички обекти;
  • Общо или конкретно управление(артикули,цени,персонал) на обектите във веригата;
  • Постоянна актуалност на информацията за дейността на обектите – автоматична синхронизация на данни между отдалечените търговски обекти без намеса на оператор;
  • Възможност за работа на търговските обекти при отпадане на свързаност към основния сървър.
  • Всички тези изисквания са удовлетворени чрез специализираната архитектура на система “Barsy” използваща интернет свързаност. Системата използва криптиране и защитени информационни канали през интернет за да комуникира с отделните „звена”. При отпадане на интернет свързаността „звената” в системата продължават да функционират самостоятелно. След възстановяване на интернет връзката системата автоматично изравнява информацията между „звената” и централния сървър без нужда от намеса на оператора.

Не намирате своя бизнес тук?

Няма проблем. Barsy не се ограничава до специализиран софтуер за дадена област и може да бъде приложен за почти всеки бизнес

Свържете се с нас, обяснете ни вашите изисквания и ние ще ви предложим модел за работа с barsy който да отговаря на модела на бизнеса ви.

Направете запитване