Артикули

Работата с артикули служи за управление на основната номенклатура в barsy с възможност за йерархична структура на категориите в дълбочина. За всеки актикул могат да се въведат множество параметри, според естеството на работния процес.

Артикули

Каталог артикули

 • Работа с неограничен брой артикули в различни каталози,
 • Водене на себестойност на артикулите по средно претеглена цена
 • Въвеждане на групи от атрибути и прикачането им към артикули
 • Възможност за изчисляване на различни бонуси на персонала за всеки артикул

Използване на съставни артикули (рецепти)

 • Съставни артикули, които изтеглят количества от няколко артикула
 • Изтегляне от склада при приключване на сметка или при производство
 • Вложени рецепти (рецепти от рецепти) при сложни рецептурници
 • Следене на себестойност/печалба на всяка рецепта
 • Текстово описание на начина на приготвяне

Партиди

 • Възможност за проследяване на конкретен артикул (или количество от артикули) от дадена номенклатура през целия му “път”
 • Всеки артикул поддържа настройване на режим на партиди (ръчен, автоматичен, ръчен+автоматичен избор на партида), според нуждите на търговеца
 • Проверка на складови движения на артикули с партиди

Баркодове

 • Въвеждане на неограничен брой баркодове за всеки артикул
 • Генериране на собствена номенклатура с натройка на префикс и тип
 • Възможност за разпечатване
 • Възможност за въвеждане на съставен баркод

Етикети

 • Създаване на етикети през редактор
 • Добавяне на динамично съдържание
 • Разпечатване в разнообразни комбинации
 • Експортване като pdf

Характеристики

 • Възможност за добавяне на допълнителна информация към артикул
 • Опция за проследяване на артикули по определена характеристика (цвят, бранд, номер и други)
 • Възможност за добавяне на повече от една характеристика към артикул

Прикачени файлове

 • Възможност за прикачане снимки, видео, файлове
 • Поддържане на различни видове файлови формати

Описания

 • Възможност за добавяне на описание на няколко езика
 • Използване на текстов редактор за описание

Мултиезичност

 • При генериране на документи
 • При описание на артикули
 • При печат на документи от български език

Ако сме привлекли вниманието ви направете запитване.